Tuairisc.ie

Cruinniú thuaidh-theas faoin nGaeilge curtha ar ceal mar nach raibh an

3 lá ó shin ‎ Tuairisc.ie ‎
Cuireadh cruinniú ardleibhéil faoi chúrsaí teanga ar ceal tráth a bhfuil sé ina imní mhór gurb é an comhoibriú thuaidh-theas a bheidh thíos le feachtas an DUP in aghaidh an Phrótacail iarBhreatimeachta ... ar lean »   buan-nasc »

Tá deich mbliana caite ó cuireadh deireadh le scéim labhairt na Gaeilg

3 lá ó shin ‎ Tuairisc.ie ‎
Sna blianta i ndiaidh deireadh Scéim Labhairt na Gaeilge, tháinig titim mhór ar líon na gcainteoirí laethúla Gaeilge i gcuid de na ceantair is láidre sa Ghaeltacht ... ar lean »   buan-nasc »

An Roinn Oideachais le dul i mbun comhairle le Roinn na Gaeltachta fao

3 lá ó shin ‎ Tuairisc.ie ‎
Níl an tAire Oideachais sásta a rá go fóill cé acu an dtabharfar nó nach dtabharfar marcanna bónais isteach do scrúdú nua Gaeilge don chainteoir líofa ... ar lean »   buan-nasc »

‘Níl dabht ar bith gurb iad na haisteoirí, thar dhream ar bith eile, a

3 lá ó shin ‎ Tuairisc.ie ‎
Deir údar leabhar nua nach mbeadh Gaoth Dobhair aitheanta ar cheann de na príomhcheantair Ghaeltachta sa tír murach an compántas drámaíochta ... ar lean »   buan-nasc »

‘An bhfaca tú T-rex ag ithe píotsa riamh, a Mhamaí?’

3 lá ó shin ‎ Tuairisc.ie ‎
Tá na ranganna dea-bhéasa ag dul ar aghaidh de réir a chéile agus súil agam go mbeidh céimithe cáilithe agam as seo go ceann 10 – 15 bliain ... ar lean »   buan-nasc »

Turas tiomána i nGaeilge forbartha in Ard Mhacha chun daoine a mhealla

3 lá ó shin ‎ Tuairisc.ie ‎
Tugann an turas nua 14 stad eolas do chuairteoirí ar oidhreacht, cultúr  is áilleacht cheantar Shliabh Fuaid i ndeisceart Ard Mhacha ... ar lean »   buan-nasc »

Cúigear eile básaithe, 423 cás nua den choróinvíreas fógartha

3 lá ó shin ‎ Tuairisc.ie ‎
Tá ráta scaipthe an ghalair fós níos airde ná an meánráta náisiúnta i nDún na nGall agus i gcontae na Mí ... ar lean »   buan-nasc »

D’fhéadfadh baint a bheith ag vacsaín AstraZeneca le téachtáin fola an

3 lá ó shin ‎ Tuairisc.ie ‎
Deir an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach gur mó go mór na buntáistí atá ag baint leis an vacsaín ná an riosca a bhaineann léi ... ar lean »   buan-nasc »

Vóta caite ag na ceardchumainn múinteoirí ar son rún faoi ghníomhaíoch

3 lá ó shin ‎ Tuairisc.ie ‎
Tá múinteoirí ag éileamh go ndéanfaí iad a rangú mar ghrúpa a dtabharfar tús áite dóibh sa chlár vacsaínithe ... ar lean »   buan-nasc »

Diúltaithe ag an Aire Breisoideachais aon tagairt don Ghaeilge a chur

4 lá ó shin ‎ Tuairisc.ie ‎
Fiafraíodh den Aire Harris an ndéanfadh sé Ráiteas Straitéise a Roinne a leasú chomh luath agus is féidir le go mbeadh cur síos cuimsitheach ann ar spriocanna na Roinne i leith na Gaeilge ... ar lean »   buan-nasc »