Tuairisc.ie

Bhí a fhios againn gur fear contúirteach é Donald Trump, ach níor thui

2 lá ó shin‎ Tuairisc.ie ‎
An gcaithfear Donald Trump a thabhairt os comhair na gcúirteanna coiriúla le go dtabharfaidh na Poblachtánaigh droim láimhe leis? ... ar lean »   buan-nasc »

Léiríonn Bród nach gá fanacht faoi cheilt…

3 lá ó shin‎ Tuairisc.ie ‎
Agus deireadh tagtha le Mí an Bhróid 2022 labhair Tuairisc le roinnt Gael mar gheall uirthi ... ar lean »   buan-nasc »

‘Dá ndúnfaí an doras ar mhionlach eile seachas pobal na Gaeilge bheadh

3 lá ó shin‎ Tuairisc.ie ‎
‘Irish Event Upstairs’ – gá le níos mó aitheantais don Ghaeilge ag féilte Béarla ... ar lean »   buan-nasc »

Líon na gcainteoirí Gàidhlig dúbailte le deich mbliana anuas – suirbhé

3 lá ó shin‎ Tuairisc.ie ‎
Thug 30% de na daoine a ceistíodh le fios go raibh siad in ann roinnt Gàidhlig a labhairt, suas ó 15% in 2012 ... ar lean »   buan-nasc »

CULTÚR: Lón machnaimh Antain Mhic Lochlainn, samhradh Foals agus scéal

3 lá ó shin‎ Tuairisc.ie ‎
Sa cholún nua seo tá moltaí ag meitheal Tuairisc faoi na leabhair, an ceol, na scannáin, na cláir, na hócáidí agus na podchraoltaí ar fiú blaiseadh díobh ... ar lean »   buan-nasc »

Na All Blacks sa Nua-Shéalainn – an dúshlán is mó dá bhfuil ann

3 lá ó shin‎ Tuairisc.ie ‎
Má bhíonn freagra ar roinnt ceisteanna againn ag deireadh an turais seo, beidh muid ag dul go maith roimh an gcorn domhanda an bhliain seo chugainn ... ar lean »   buan-nasc »

Meon na seirbhíse poiblí léirithe sa diúltú rabhadh i nGaeilge a chur

4 lá ó shin‎ Tuairisc.ie ‎
Tá diúltaithe ag an Roinn Sláinte leas a bhaint as reachtaíocht chun a chinntiú go gcaithfeadh rabhadh sláinte i nGaeilge a bheith ar dheochanna meisciúla ... ar lean »   buan-nasc »

‘Ní léifidh déagóirí Gaeilge ar bhonn idé-eolaíoch, agus níor

4 lá ó shin‎ Tuairisc.ie ‎
Pléadh ag cruinniú i dTithe an Oireachtais an gá atá le tuilleadh leabhar Gaeilge ar ardchaighdeán don aosach óg ... ar lean »   buan-nasc »

Fine Gael – páirtí spíonta, sleabhctha ar an eite dheis

4 lá ó shin‎ Tuairisc.ie ‎
Tá an díospóireacht faoi bhuiséad na bliana seo ar bun faoi láthair agus is cinnte nach mbeidh sé éasca ag na trí pháirtí rialtais a theacht ar chomhréiteach ... ar lean »   buan-nasc »

Stádas oifigiúil bainte amach ag Iarthar Bhéal Feirste mar líonra Gaei

4 lá ó shin‎ Tuairisc.ie ‎
Agus stádas oifigiúil ag Iarthar Bhéal Feirste cuirfear infheistíocht ar fáil ar feadh seacht mbliana le plean teanga a chur i bhfeidhm sa cheantar ... ar lean »   buan-nasc »