Tuairisc.ie

‘Fadhb ann ar fud an chórais maidir le caighdeán Gaeilge na múinteoirí

3 uair ó shin ‎ Tuairisc.ie ‎
Tá admhaithe ag Príomhchigire na Roinne Oideachais agus Scileanna, Harold Hislop, go bhfuil fadhb ann “ar fud an chórais” maidir le caighdeán Gaeilge na múinteoirí in Éirinn. Bhí Hislop ag labhairt inné ag cruinniú de chuid Choiste na Gaeilge, na Ga ... ar lean »   buan-nasc »

‘Neamhaird’ ar ‘shaineolas’ i bhforbairt an Chaighdeáin Oifigiúil – lí

3 uair ó shin ‎ Tuairisc.ie ‎
Líomhnaítear i gcáipéisí a eisíodh faoin Acht Um Shaoráil Faisnéise gur beag ag baill foirne áirithe i Rannóg an Aistriúcháin i dTithe an Oireachtais “saineolas” agus “taithí” baill foirne eile. I ríomhphost gearáin a chuir ball foirne amháin de chui ... ar lean »   buan-nasc »

Aighneas mór faoi Acht Gaeilge agus amhras mór faoi chainteanna Stormo

3 uair ó shin ‎ Tuairisc.ie ‎
Bhí amhras mór aréir faoina bhfuil i ndán do na cainteanna maidir le hathbhunú an fheidhmeannais i Stormont agus tuairiscí ann go bhfuil ceist an Achta Gaeilge anois ar an dris chosáin is mó san idirbheartaíocht idir Sinn Féin agus an DUP. Mar chuid ... ar lean »   buan-nasc »

Uisce Éireann agus an RSA – na comhlachtaí ba mhó a ndearnadh gearáin

3 uair ó shin ‎ Tuairisc.ie ‎
Ba in aghaidh an Údaráis um Shábháilteacht ar Bhóithre (RSA) agus in aghaidh Uisce Éireann a rinneadh an líon is mó gearán faoi chomhlachtaí poiblí nach dtagann faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla leis an gCoimisinéir Teanga in 2016. 116 gearán ar an i ... ar lean »   buan-nasc »

An dlí teanga sáraithe ag dhá Chomhairle Contae – an Coimisinéir Teang

3 uair ó shin ‎ Tuairisc.ie ‎
Rinne an Coimisinéir Teanga, Rónán Ó Domhnaill, imscrúdú faoi thrí Chomhairle Contae i gcaitheamh na bliana seo caite. Ba iad Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, Comhairle Contae Uíbh Fhailí agus Comhairle Chontae na Gaillimhe na comhairlí ... ar lean »   buan-nasc »

DARA Ó CINNÉIDE: An cic amach fada. Chífidh Seán a thuillead

5 uair ó shin ‎ Tuairisc.ie ‎
Laethanta cinniúnacha in éabhlóid an chic amach i gcluiche na caide… Cluiche ceathrú ceannais na hÉireann, an 31 Iúil 2010, Áth Cliath 1-15 v 0-13 Tír Eoghain. N’fheadar an toisc gur bhuaigh contae an Dúin gan choinne ar ... ar lean »   buan-nasc »

B’fhéidir nach bhfuil canúintí na Gaeilge chomh scartha óna chéile agu

5 uair ó shin ‎ Tuairisc.ie ‎
Dála mar a dhein sé leis na céadta eile romham, bhí sé de chineáltacht i Danny Sheehy mise a thabhairt timpeall Chorca Dhuibhne agus mé ar cuairt ann cúpla bliain ó shin. Seachtain a chaitheas ina theannta, ag bailiú focal agus eolais uaidh. Bhí cúr ... ar lean »   buan-nasc »

TUAIRISC ÓN mBRASAÍL: Calaois curtha i leith an uachtaráin, ach níl an

15 uair ó shin ‎ Tuairisc.ie ‎
Chuirfeadh an Bhrasaíl comhfhreagraithe idirnáisiúnta soir mar thír. Ní túisce alt scríofa ag duine faoi líon na ndaoine a fhaigheann bás go foréigneach sa Bhrasaíl – líon atá de shíor ag ardú – nó caithfear an t-alt sin a chur ar an méar fhada toisc ... ar lean »   buan-nasc »

Comharchumann Gaeltachta agus léiritheoir scannán Duibhneach ar liosta

16 uair ó shin ‎ Tuairisc.ie ‎
Tá comharchumann Gaeltachta agus léiritheoir teilifíse ón nGaeltacht orthu siúd atá ainmnithe inniu ar liosta na mainnitheoirí cánach is déanaí atá foilsithe ag na Coimisinéirí Ioncaim. De réir an liosta a foilsíodh inniu, rinne Comharchumann Forbar ... ar lean »   buan-nasc »

An dlí sáraithe ag Fáilte Éireann le comharthaí i mBéarla amháin ar Sh

18 uair ó shin ‎ Tuairisc.ie ‎
Sháraigh Fáilte Éireann an dlí teanga nuair a chuireadar suas comharthaí le logainmneacha i mBéarla amháin ag pointí grianghrafadóireachta ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin. I ndiaidh dó imscrúdú a dhéanamh i dtaca le gearáin faoin áisíneacht turasóireach ... ar lean »   buan-nasc »