Bille na dTeangacha - An Coimisinéir Teanga ós comhair Chomhchoiste Oireachtais.

2 Márta 2018 ‎ gaeltacht21 ‎
Tá an Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán de chuid an Oireachtais ag déanamh grinnscrúdú réamhreachtach ar Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2017 – An Scéim Ghinearálta agus Dréacht-Cheannteidil an Bhille.Mar chuid de sin... ar lean »
gaeltacht21 — Ar Lean »