Foinse — Oideachas

Cá mhéad deartháir atá agat?

10 blian ó shin‎ Foinse ‎
An tseachtain seo foghlaimeoidh tú conas: A rá cé mhéad i do theaghlach: Say how many are in your household Daoine a chomhaireamh: Count people Uimhreacha pearsanta a scríobh: Write personal numbers Nod na seachtaine: ... ar lean »   buan-nasc »

Cén sórt deireadh seachtaine a bhí agat?

10 blian ó shin‎ Foinse ‎
An tseachtain seo foghlaimeoidh tú: Na réimíreanna an- agus ró(-): The prefixes an- (very) and ró(-) (too)  Ag labhairt faoin deireadh seachtaine: Describe your weekend  Aidiachtaí coitianta: Common adjective ... ar lean »   buan-nasc »

Slite beatha: ‘Cén fáth ar fhág tú do phost?’

10 blian ó shin‎ Foinse ‎
An tseachtain seo foghlaimeoidh tú faoi: Slite beatha: Careers  Labhairt faoi d’áit oibre: Talk about your workplace  An aimsir láithreach, briathra rialta sa dara réimniú: The present tense, regular verbs ... ar lean »   buan-nasc »

Céard é d’uimhir ghutháin?

10 blian ó shin‎ Foinse ‎
An tseachtain seo foghlaimeoidh tú conas: Comhrá a dhéanamh ag cóisir: Chat at a party   D’uimhir ghutháin a thabhairt: Give your phone number   A rá céard a cheannaigh tú: Say what you bought  ... ar lean »   buan-nasc »

'Táim ag dul go dtí an phictiúrlann’

10 blian ó shin‎ Foinse ‎
An tseachtain seo foghlaimeoidh tú conas:    Leithscéal a ghabháil: How to apologise  D’uimhir ghutháin a thabhairt: Give your phone number  A rá céard a cheannaigh tú: Say what you bought Bí ag léamh! ... ar lean »   buan-nasc »

Taisteal: 'An mbeidh tú ag dul thar lear?'

10 blian ó shin‎ Foinse ‎
An tseachtain seo foghlaimeoidh tú:   Ceisteanna a chumadh san aimsir chaite: Compose questions in the past tense  Cárta poist a scríobh: Write a postcard  Scéal a scríobh san aimsir chaite: Write a story  ... ar lean »   buan-nasc »

Comhrá - 'An bhfuil gar uait?'

10 blian ó shin‎ Foinse ‎
An tseachtain seo foghlaimeoidh tú:   Conas ordú a thabhairt do dhuine: How to give an order  Conas gar a iarraidh go béasach: How to ask for a favour politely  Comhrá a dhéanamh le comhghleacaithe: Converse ... ar lean »   buan-nasc »

Treoracha: ‘Cá bhfuil tú anois?’

10 blian ó shin‎ Foinse ‎
An tseachtain seo foghlaimeoidh tú:   Treoracha a lorg: How to ask for directions Treoracha a thabhairt: How to give directions Leithscéal a ghabháil: Make an apology An modh ordaitheach a úsáid: Use the imperative (com ... ar lean »   buan-nasc »

Laethanta Saoire: ‘Cá bhfuil tú ag dul?’

10 blian ó shin‎ Foinse ‎
An tseachtain seo foghlaimeoidh tú:    Ainmneacha tíortha agus na hilchríocha: Countries and continents  Briathra a bhaineann le laethanta saoire: Verbs to do with holidays  Míonna na bliana (súil siar) ... ar lean »   buan-nasc »

Am agus an todhchaí: ‘Céard a dhéanfaidh tú anocht?’

10 blian ó shin‎ Foinse ‎
An tseachtain seo foghlaimeoidh tú:  Briathra a bhaineann le ham saor: Verbs to do with time off  An aimsir fháistineach: The future tense  Súil siar ar laethanta na seachtaine: Look back at the days of t ... ar lean »   buan-nasc »