Foinse — Náisiúnta

Tacaíocht léirithe do Chairt na Ceathrún Gaeltachta i dTuaisceart Éire

10 blian ó shin‎ Foinse ‎
Léirigh an tAire Cultúir, Carál Ní Chuilín, an tAire Oideachais, John O’Dowd, agus an tAire Comhshaoil, Mark H Durkan, a dtacaíocht do Chairt na Ceathrún Gaeltachta (CG) ag cruinniú speisialta mullaigh CG. Bhí páistí scoile, CTRanna, ionadaithe ón ph ... ar lean »   buan-nasc »

Súil go gcruthófar 158 post nua le tograí atá ceadaithe ag ÚnaG

10 blian ó shin‎ Foinse ‎
{jcomments on}Ag cruinniú de Bhord Údarás na Gaeltachta sna Forbacha inniu (20 Meán Fómhair), ceadaíodh líon tograí ina mbeifear ag súil go gcruthófar 158 post nua lánaimseartha nuair a bheidh na tograí faoi lán seoil.  Beidh infheistíocht iomlán de ... ar lean »   buan-nasc »

Critéir Pleanála Teanga fógartha ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus

10 blian ó shin‎ Foinse ‎
{jcomments on}D'fhógair an tAire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich, T.D., na laethanta seo go bhfuil na Rialacháin sínithe aige chun na critéir pleanála teanga a fhorordú faoi alt 12 d'Acht na Gaeltachta ... ar lean »   buan-nasc »

Maoiniú de €40,000 i gcomhair oiliúna frithbhulaíochta do thuismitheoi

10 blian ó shin‎ Foinse ‎
{jcomments on}D’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna, Ruairí Quinn T.D., go bhfuil €40,000 á chur ar fáil chun tacú le soláthar suas le 70 seisiún oiliúna frithbhulaíochta do thuismitheoirí ó seo go dtí deireadh na bliana. Tá an Clár Oiliúna Fr ... ar lean »   buan-nasc »

Easpa uaillmhéine i gcur i bhfeidhm na Straitéise cáinte ag Conradh na

10 blian ó shin‎ Foinse ‎
{jcomments on}Cuireann Conradh na Gaeilge fáilte roimh na pleananna forfheidhmithe de chuid na Ranna Rialtais leis An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010 - 2030 a chur i bhfeidhm, a foilsíodh na laethanta seo, ach cháin siad an easpa uaillmhéine at ... ar lean »   buan-nasc »

Tuarascáil ar chur i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge 201

10 blian ó shin‎ Foinse ‎
{jcomments on}Cur i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 D'fhoilsigh an tAire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich, T.D., tuarascáil inniu (23 Iúil 2013) ar dhul chun cinn maidir le feidhm ... ar lean »   buan-nasc »

Na freagraí ar na comhairliúcháin phoiblí i dTÉ maidir leis an nGaeilg

10 blian ó shin‎ Foinse ‎
{jcomments on}Táthar tar éis achoimre ar fhreagairtí ar na comhairliúcháin phoiblí i dTuaisceart Éireann (TÉ) maidir le dréachtstraitéisí faoin nGaeilge agus faoin Ultais, a fhoilsiú inniu. Is í an tAire Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta i dTuaiscear ... ar lean »   buan-nasc »

4,000 duine ag iarraidh a bheith Líofa faoi 2015

10 blian ó shin‎ Foinse ‎
Tá ceithre mhíle duine cláraithe le Líofa i dTuaisceart Éireann anois, feachtas a thosaigh an tAire Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta, Carál Ní Chuilín. Sheol an tAire Líofa i Meán Fómhair 2011 le cuidiú le daoine snas a chur ar a gcuid Gaeilge agus ... ar lean »   buan-nasc »

Comhréiteach i dtaca le clár an AE um Oideachas, Oiliúint, Óige agus S

10 blian ó shin‎ Foinse ‎
Rachaidh an comhréiteach i dtaca le clár an AE um Oideachas, Oiliúint, Óige agus Spórt chun leasa 4 milliún duine thar tréimhse na seacht mbliana amach romhainn – Liam Aylward FPE Chuir Liam Aylward FPE, ó thoghcheantar Éire Thoir agus atá ina bhall ... ar lean »   buan-nasc »

Seó beo: Lúrapóg Larapóg

10 blian ó shin‎ Foinse ‎
Séard atá i Lúrapóg Larapóg nó seó beo ardáin, á chur i láthair ag páistí dó pháistí. Amhráin, dánta agus ramáis a chuirfeas siamsaíocht ar fáil don lucht féachana.  Sa seó beo tá ceathrar páistí as Gaoth Dobhair ag cur i láthair amhráin agus ra ... ar lean »   buan-nasc »