Foinse — Gnó

Treoir faoin laghdú eile le bliain anuas i dtairseacha cáin

10 blian ó shin ‎ Foinse ‎
Don dara huair le bliain anuas, tá na Coimisinéirí Ioncaim tar éis an líon is féidir a fháil mar bhronntanas nó mar oidhreacht gan aon dliteanas cánach a laghdú. Déanann na Coimisinéirí athbhreithniú ar na tairseacha sa ... ar lean »   buan-nasc »

Tá margadh na dtithe tar éis cothromú agus dea-chomharthaí l

10 blian ó shin ‎ Foinse ‎
Gach bliain, tagann an t-am a gcaithfear stair na bliana a thaifead, agus breathnú chun cinn chun tomhas a dhéanamh faoin dtodhchaí. D’fhormhór mhuintir na tíre, ba bhliain nach fiú cuimhneamh uirthi ba ea 2009. Ba í an ... ar lean »   buan-nasc »

Níl ciall ar bith ag baint leis na moltaí go bhfágfadh Éire slán leis

10 blian ó shin ‎ Foinse ‎
Le tamall anuas, tá tráchtaire amháin ag iarraidh go bhfágfadh an tír seo an Euro. An fhadhb a bhaineann le limistéar comónta airgeadra ná nuair a bhíonn tú istigh ann go bhfuil deacrachtaí ag baint lena fhágáil. A luaithe a d’fhógrófaí an plean tho ... ar lean »   buan-nasc »

Gheobhaidh tú margadh maidir le d’íocaíocht iomarcaíochta má tá do chu

10 blian ó shin ‎ Foinse ‎
Braitheann an méid d’íocaíocht iomarcaíochta a bhfuil fostaí ina teideal go reachtúil ar an méid seirbhíse atá ag an duine agus ar an méid a thuilleann siad go seachtainiúil. Is féidir ollphá, íocaíocht ar ragobair agus sochar comhchineáil a chur sa ... ar lean »   buan-nasc »

Tá go leor buntáistí ag baint le Scéimeanna Féin-Bhainistith

10 blian ó shin ‎ Foinse ‎
Agus an meánfháltas 10 mbliana ó chistí bainistithe pinsin na hÉireann ag a náid faoin gcéad anois, is fiú ceist a chur ar cheart duit níos mó smachta a bheith agat ar do chiste. Cé go raibh fáltas i bhfad níos airde ag ... ar lean »   buan-nasc »

B’fhéidir go mbeadh Éire i gcás na Gréige anois dá mbeimis t

10 blian ó shin ‎ Foinse ‎
Bliain ó shin, b’ionann cás na hÉireann agus cás na Gréige mar atá sé inniu. Mhéadaigh a costas iasachtaíochta go mór ar mhargaí bannaí idirnáisiúnta, agus bhí go leor tráchtairí den tuairim go raibh baol mainneacht ... ar lean »   buan-nasc »

A fhostóirí: An fostaithe de chuid an ghnólachta iadsan atá

10 blian ó shin ‎ Foinse ‎
Má fhostaíonn tú daoine chun oibriú i do ghnólacht, fiú ar bhonn páirtaimseartha, caithfidh tú idirdhealú a dhéanamh idir fostaithe atá fostaithe ar chonradh seirbhíse (caidreamh fostaí-fostóra) agus fostaithe ar chonrad ... ar lean »   buan-nasc »

Tá fadhb ag teacht chun solais: tá níos mó ná leath d’fhir óga na tíre

10 blian ó shin ‎ Foinse ‎
Bhain formhór na díospóireachta poiblí anuraidh le fadhbanna geilleagracha a bhí ag daoine meánaosta. Ach tá fadhb i bhfad níos mó agus a mhairfidh níos faide ag teacht chun solais — óg-dhífhostaíocht, go háirithe i measc fir óga. I lár 2006, bhí 17 ... ar lean »   buan-nasc »

Má tá d’ioncam níos airde ná na teorainneacha nua, beidh ort

10 blian ó shin ‎ Foinse ‎
Cuireadh tús leis an srian ar lucht ardioncaim in 2007 chun a chinntiú gur íoc siad méid áirithe cánach ar a laghad, cuma cén foscaí cánach a bhí in úsáid acu.Cé go mbeidh tionchar ag an srian seo ar dhaoine a bhfuil ion ... ar lean »   buan-nasc »

Bhí cluiche an-chliste á imirt ag ceardchumainn na hearnála poiblí sa

10 blian ó shin ‎ Foinse ‎
Tá Éire á moladh sna margaí airgeadais anois de bharr an fheabhais a tháinig ar an airgeadas poiblí — rud nach raibh súil ar bith leis bliain ó shin. Ach táthar imníoch anois go mbeifear bogásach: níor léiríodh aon achoimre de na bearta breise do 20 ... ar lean »   buan-nasc »