Cúnamh Crosfhocail

6 Iúil 2013 ‎ Foinse ‎
Chun freagra a chur isteach, roghnaigh an bosca ar mian leat a líonadh ar an ngreille. Feicfidh tú an leid agus ansin cuir do fhreagra isteach sa bhosca ar dheis den ghreille. Nuair atá tú sásta le do fhreagra, brúigh ok. Nó brúigh ‘cealaigh’ le... ar lean »
Foinse — Ar Lean »